Budou napraveny komplikace vzniklé loňskou novelou zákona o registraci vozidel?

 

Vydáno:  24. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

L

oňská novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací, účinná od 1.1.2015, přinesla kromě

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

některých pozitivních aspektů také situace, které nikdo z předkladatelů zákona zřejmě nepředpokládal.

 

Bylo jistě dobrým úmyslem zbavit registry takzvaných mrtvých vozidel, která již neexistovala, ale za

stávajícího právního stavu nebylo možné je z evidence vyřadit.

 

Stejně tak je chvályhodná snaha o zjednodušení přepisů vlastníků nebo provozovatelů, spočívající ve zrušení slangově zvaných polopřevodů, kdy se vlastní přepis skládal ze dvou kroků správního

řízení, takzvané odhlášky a doregistrace.

 

Novelou byl přepis usnadněn, avšak pouze v případech, kdy jak původní, tak nový vlastník, jednali seriozně. Bohužel, ne pokaždé je kupující seriiozní a dostojí smluvnímu ujednání.

 

Se změnou zákona se začaly množit případy, kdy kupující převzal od prodávajícího jak vozidlo, tak doklady společně s plnou mocí k přepisu, avšak přepis neprovedl. Původnímu vlastníkovi pak buď nebral telefon, nebo se donekonečna vymlouval.

 

Novelou zákona již jasně definovaný termín provozovatel vozidla pak veškerou odpovědnost v souvislosti s provozem vozidla přikládá osobě, která je zapsána v registru. Prodávající se dostává do pasti.

 

Registrační úřady nejsou schopny s vyřešením situace pomoci. Právníci nedokáží poradit, jak neseriozního kupce přimět k návštěvě registru. Jsou pouze dvě možnosti.

 

První je, donutit kupujícího k tomu, že přijde na registr. Druhá, oznámit policii přestupek, že nebyla registru vozidel oznámena změna vlastníka. Ovšem ani policie ani správní orgán, který o přestupku dál rozhoduje, neovlivní přepis a záznam uvedený v registru.

 

V měsíci srpnu 2016 byl předložen návrh na doplnění vládního návrhu novely zákona 56/2001 Sb., který má řešit tento nepříznivý stav. Návrh se týká mimo jiné i situace, pokud dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost k provedení přepisu. Pro řešení dává zmocnění registru provést změnu na základě žádosti nového nebo původního vlastníka.

 

Předmětná novela prošla třetím čtením a s velkou pravděpodobností po projednání v Senátu nenazná změn. Možná tedy od poloviny příštího roku pomůže napravit řadu nepříznivých dopadů své předchůdkyně.

 

Odborná veřejnost se však již dnes může ptát, jak si v dané situaci registrační úřad poradí s chybějícím protokolem o evidenční kontrole, dokladem o pojištění odpovědnosti za situace, kdy žádost podává osoba, která již nemá vozidlo ve své moci. To ale zřejmě bude ponětem pro další novelu.

 

 

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání