Konference V. kriminologické dny

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  5. února 2017

Autor:  PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.

V. kriminologických dnů se zúčastnili též zástupci Evropského ústavu práva soudního inženýrství

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

kriminologické dny největší kriminologická konference pořádaná každoročně Českou kriminologickou společností se uskutečnila ve

V.

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

dnech 30. a 31. ledna 2017 v Plzni. Hostitelskou institucí se pro tentokrát stala Západočeská univerzita. Konference byla zahájena v pondělí v ranních hodinách na Právnické fakultě ZČU slavnostním zahájením, kterého se zúčastnili zástupci univerzity. Účastníky konference nejdříve pozdravil proděkan pro vědu a výzkum Fakulty právnické ZČU JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. a vedoucí katedry sociologie Fakulty filozofické ZČU Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.  V. Kriminologické dny následně slavnostně zahájil předseda České kriminologické společnosti PhDr. Miroslav Sheinost.

 

V dopoledním plenárním zasedání zazněly tři klíčové příspěvky dotýkající se aktuálních kriminologických témat. Metodologií vězeňského výzkumu se zabýval ve svém vystoupení Mgr. Lukáš Dirga.  V příspěvku byla primárně  zdůrazněna potřeba zabývat se v penologickém výzkumu  nejen otázkou „co zkoumat“,

ale především otázkou metodologickou tedy

„jak zkoumat“.

PhDr. Alena Marešová, Ph.D. se ve svém vystoupení nazvaném „Počty vězňů stoupají, přestože evidovaná kriminalita klesá. Proč?“  věnovala otázce nárůstu počtu vězeňské populace v kontextu trvajícího poklesu evidované kriminality.  Poukázala přitom na povrchní přístup k dostupným materiálům a zjednodušení analýz statistických dat.

Účastníci kriminologické konference měli tu čest vyslechnout si příspěvek významné odbornice v oblasti kriminologie a trestního práva bývalé ministryně spravedlnosti Prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. Paní profesorka vystoupila s tématem, který úzce navázal na příspěvky jejích předřečníků. Zabývala se otázkou kriminologického řešení přeplněnosti věznic.

Následovala krátká diskuse, ve které se kriminologové věnovali např. otázce podmínečného propuštění, spolupráci subjektů v rámci penitenciární a postpenitenciární péče, provázání trestní a sociální politiky apod.

 

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. , ředitel sekce Policejních  věd EUPSI vystoupil na konferenci se svým příspěvkem dotýkajícím se prevence kriminality

 

V odpolední části prvního konferenčního dne se jednání rozdělilo do několika odborných sekcí, kde zaznělo 33 odborných příspěvků na aktuální kriminologická témata. Konference se zúčastnili též zástupci Evropského ústavu práva a soudního inženýrství. Pan doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. vystoupil v sekci Prevence kriminality s tématem „Prevence kriminality

na municipální úrovni“, kde zaměřil svou pozornost především na potřebu vzdělávání v této oblasti. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. moderovala sekci nazvanou „Děti, mládež, delikvence“, v rámci které též aktivně vystoupila s příspěvkem na téma rodiny jako významného činitele v procesu zacházení s delikventním dítětem, kdy mimo jiné poukázala na možnosti využití pozitivních faktorů působících uvnitř rodinné struktury

v zájmu úspěšného resocializačního působení

u delikventního dítěte.

 

PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. ředitelka sekce Probace, mediace a kriminologie  EUPSI moderovala na kriminologikcýh dnech sekci

"Děti,mládež, delikvence"

 

První konferenční den byl zakončen neformálním přátelským posezením na společenském večeru,

kde bylo mnoho prostoru pro další odborné diskuse

nad během konferenčního dne odprezentovanými tématy.

Druhý konferenční den probíhaly od samého rána dvě odborné sekce věnující se penologicky a kriminologicky relevantním tématům. V. kriminologické dny byly zakončeny kolem poledne třemi příspěvky, které zazněly v plenárním zasedání z úst zástupců Filozofické fakulty ZČU v Plzni. Příspěvky se dotýkaly témat kriminality

a bezpečnosti v kontextu sociálního vyloučení.

 

V. kriminologické dny tak jistě naplnily očekávání účastníků této již tradiční konference. Zaznělo mnoho zajímavých příspěvků dotýkajících se kriminologicky relevantních témat a nad řadou z nich se mezi odborníky rozvinuly zajímavé diskuse. Všichni účastníci se již těší na kriminologické dny, které by již měly být šesté

v pořadí. Dle avíza představitelů České kriminologické společnosti by se měli zástupci kriminologické obce setkat příští rok v Olomouci. Děkujeme organizátorům

a budeme se těšit na další odborná setkání obdobného druhu.

 

Na kriminologických dnech zaznělo též mnoho zajímavých příspěvků od našich kolegů ze Slovenska

Na kriminologických dnech zaznělo též mnoho zajímavých příspěvků od našich kolegů ze Slovenska

Doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LLM

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání