Korupční rizika při schvalování technické způsobilosti vozidel

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

D

ne 20.12.2016 bylo Senátu doručeno usnesení Poslanecké sněmovny č. 1430 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Novela zákona mimo jiné v zájmu zvýšení efektivity správních úkonů podle platného zákona, uvolnila místní příslušnost k provádění zápisů do registru silničních vozidel a také místní příslušnost u jednotlivého schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a jejich přestaveb. Současná platná právní úprava tyto úkony váže k místu bydliště nebo

sídlu žadatele.

 

Nová úprava s sebou však může potenciálně nést určité zvýšení korupčního rizika, a to v návaznosti na rozvolnění místní příslušnosti. Toto se až tak nedotýká oblasti registrace, neboť v oblasti "běžných" úkonů registrace se nejedná o úřední úkony, kde by byl dán prostor pro správní uvážení a dílčí kroky registrace jsou soustavně evidovány

prostřednictvím informačního systému registru silničních vozidel, do kterého jsou vkládány elektronické kopie základních registračních podkladů.

 

Navýšení korupčního rizika je však třeba zvažovat při rozvolnění místní příslušnosti u schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených nebo jednotlivě vyrobených vozidel, ale také u přestaveb silničních vozidel.

 

Žadatel, který má možnost volby úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podá žádost o povolení jednotlivé výroby silničního vozidla a následně žádost o schválení jeho technické způsobilosti, by si mohl, v určitých případech, zvolit nebo vybrat úřad, který mu technickou způsobilost schválí, a to například z důvodu nižší profesní kompetence

úředníka, který schvalovací proces vede ( tzv. technika), nebo jiných korupčních vlivů.

 

Je sice pravdou, že i v současné době není takový postup zcela vyloučen, a to s využitím "formálního žadatele" s pobytem ve správním obvodu takového "vstřícného" úřadu. Je ale na místě, aby byly učiněny kroky k předcházení takových rizik, nebo alespoň jejich snížení.

 

Ministerstvo dopravy proto spolu s novou právní úpravou plánuje posílit monitorování schvalovacích řízení prostřednictvím interního systému DAVOZ. V tomto systému by měly být do budoucna evidovány údaje správních řízení na úseku schvalování, což by mělo například zabránit jednotlivému schválení technické způsobilosti stejného vozidla na

více místech, a tím získání dokladů, které následně jsou užity pro jiné vozidlo, které již fyzicky neprojde prohlídkou technického stavu na STK, a také pak umožnit efektivnější kontrolu výkonu státní správy v této oblasti.

 

 

 

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání