Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Zprávy

Kvalita studentů se odráží v dlouhodobé praxi

 

Je více než jasné, že pro skutečně kvalitní výkon právní praxe je potřebné právo nejenom znát, ale zejména jej umět prakticky používat. To se samozřejmě odráží i v kvalitě osoby poskytující právní poradenství nebo vykonávající jinou právní praxi, proto EUPSI se ve svých vzdělávacích programech zaměřuje především na praktické otázky a používání práva. Studentovi tak nabízí souhrn podstatných teoretických a zejména praktických poznatků, které lze využít pro jeho současnou i budoucí odbornou profesi a to hlavně prostřednictvím právní Laboratoře jakožto iniciativy založené s cílem poskytovat dlouhodobou právní praxi a bezplatné právní poradenství pro všechny zaměstnance, kandidáty a studenty EUPSI během školního roku. Tyto činnosti jsou potom chápány jako základní vodítko k organizování a zajišťování odborné praxe studentů a také jako pomocník a k samostudiu studenta.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání