Charakteristika

Profesní vzdělávací program LL.B. je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností nezbytných pro výkon různých povolání ve státní správě, bezpečnostních sborech, které mají souvislost s českým právem, popř. s oblastí podnikatelské činnosti  a činnosti neziskových organizací tj. podílejí se na rozvoji  právních a specializovaných odborných kompetencí.  Důraz bude kladen na to, aby byly osvojeny metody uvažování a usuzování, které jsou právu vlastní a kterými se tento obor odlišuje např. od oborů ekonomických, sociologických aj.  Ve studiu se studenti seznamují zejména s teoretickými základy státu a práva, občanským právem, daňovým a správním právem. Značná pozornost je věnována kriminalistice a kriminologii. Bez povšimnutí nezůstávají ani základy práva korporátního a Evropské unie.

 

Účastníci získají základní přehled o nejdůležitějších pojmech, zásadách a institutech českého právního řádu, jeho vymezení, funkci a uplatnění v praxi. Po splnění všech studijních povinností student obdrží titul LL.B., který představuje ukončení nižšího stupně profesního právnického vzdělání. Absolventi tohoto programu získají nezbytné dovednosti ke vstupu do vyšších stupňů profesních vzdělávání nabízených Evropským ústavem práva a soudního inženýrství, jako např. LL.M., MBA a další.

 

Současná doba díky moderním technologiím poskytuje značnou volnost a flexibilitu ve vzdělávání. Stále více se prosazuje on line studium, kombinované s příslušnými tutoriály z jednotlivých předmětů, které zpřístupňuje výuku i velmi časově vytíženým zájemcům. To je právě i případ LL.B. studia, které poskytuje cenné informace potřebné pro oblast řízení a připravuje studenty do vedoucích pozic. Absolventi jsou plně připraveni do středních manažerských pozicí, získají dobrou orientaci a potřebný nadhled v oblasti práva.

 

Cílová skupina

Studijní program LL.B. je určen především všem pracovníkům státní správy a samosprávy, členům bezpečnostních sborů, kteří mají ukončeno středoškolské vzdělání a pracují nebo hodlají pracovat v oblastech uvedených v charakteristice. Obdobně je určeno všem podnikatelům a zaměstnancům neziskových organizací. Charakteru cílové skupiny je podřízena také pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky.

Vyučujícími jsou významní praktičtí podnikoví právníci a advokáti, vysokoškolští pedagogové a soudci. Jde o novinku v rámci celoživotního učení, která má na základě zájmu studenta posílit nejen jeho právní vědomí novými znalostmi, ale i přispět k upevnění a rozšíření jeho pracovních, podnikatelských kompetencí a vlastního sebevědomí při různých právních jednáních.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání