Bachelor of Laws - LL.B.

Právo a právní věda (Law and Legal Science)
LL.B.

Uchazeč o studium musí doložit:

 

    1. Kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání nebo potvrzení
      o vykonání 3 leté podnikatelské anebo podobné praxe
    2. Strukturovaný životopis.
    3. Uchazečem o studium podepsanou přihlášku.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání