Charakteristika

Obsah vzdělávacího programu bude zaměřen na celý proces práce policejních orgánů

od počátku případu až do jeho předání dozorovému státnímu zástupci. Studenti budou seznámeni zejména s procesy operativně pátrací činnosti, ohledání a práci s kriminalistickými stopami,

s analytickými a vyšetřovacími postupy v každé fázi přípravného trestního řízení. Celý koncept vzdělávacího programu je postaven na provázanosti zákonných ustanovení aplikovaných

v trestně právní policejní praxi na úseku odhalování a vyšetřování trestných činů.

 

Zvláštní pozornost bude věnována charakteristice důkazů trestního řízení a nejnovějším teoretickým postulátům kriminalistiky a trestního procesního práva do praktických zkušeností, které budou studentům předávány, což je hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu.

V jednotlivých předmětech jsou také prováděny rozbory modelových trestních případů,

a to za aktivní účasti studentů.

 

Aplikovaná kriminalistika je tedy profesní vzdělávací program EUPSI, který je významným objektem veřejného zájmu, ve kterém získáte nové znalosti a dovednosti, které můžete bezprostředně uplatnit v praxi a posílit si tak studiem svou pracovní pozici a kompetence. Vysoká úroveň výuky tak spočívá v provádění panelových diskuzí, nebo při hledání řešení problémových situací při ohledání místa činu, při prohlídkách objektů a osob, při řešení otázek výslechové činnosti, ale také při využití analytických nástrojů pomáhajících při objasňování

a vyšetřování trestných činů.

 

 

Cílová skupina

Studijní program LL.M. je určen především všem pracovníkům bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR, Vězeňské služby ČR, HZS, ale i státní správy a samosprávy a těm, kteří hodlají aspirovat na vedoucí pozice, dále všem těm, kteří mají v budoucnu zájem pracovat v oblastech uvedených v charakteristice vzdělávacího programu a také zainteresovaným advokátům, státním zástupcům a soudcům.

 

Charakteru cílové skupiny je podřízena také pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky. Vyučujícími jsou významní čeští a zahraniční vědečtí pracovníci, policisté, soudci

a vysokoškolští pedagogové z oborů trestního práva, kriminalistiky, ústavního práva, občanského práva, prevence kriminality a dalších souvisejících disciplín. Jde o novinku v rámci celoživotního učení, neboť pečlivě sestavená skladba předmětů, vysoká úroveň jednotlivých přednášejících a kombinovaná forma studia je v České i Slovenské republice v rámci celoživotního učení jedinečná.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání