Charakteristika

Profesní vzdělávací program LL.M. je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností nezbytných pro výkon povolání a funkcí v oblasti vězeňství, policie ČR, probační a mediační služby, obecní policie, justiční stráže, prevence kriminality, státní správy a samosprávy, popř. oblast činnosti neziskových organizací tj. na rozvoj řídících a právních a specializovaných odborných kompetencí.

 

Studium seznamuje studenty s teoretickými nástroji užitečnými k myšlení, přípravě a řízení kriminologických projektů a pokrývá tematiku kriminologie, penologie, prevence kriminality, peniterciární psychologie, sociální práce, lidských práv a svobod i dalších souvisejících témat. Samozřejmě zdůrazňuje roli oběti, která je vyjádřena v komplexní dynamice složené z různých fází.

 

Jde o naprostou programovou novinku v celoživotním vzdělávání, založenou na praktické a vědecké platformě, zaměřenou na role životní historie a psychodiagnostiky v kriminologii, provádějící kriminologické analýzy vybraných kriminálních činů vyšetřovaných nejen na území České republiky.

 

Cílová skupina

Studijní program LL.M. je určen především vedoucím pracovníkům a těm, kteří na vedoucí pozice aspirují, dále všem těm, kteří mají v budoucnu zájem pracovat v oblastech uvedených v charakteristice vzdělávacího programu a také advokátům, kteří se specializují na oblast trestního práva. Zájemci o toto studium musí mít ukončenu vyšší odbornou školu nebo vysokoškolské studium. Charakteru cílové skupiny je podřízena také pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky. Vyučujícími jsou významní vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové z oborů kriminologie, penologie, prevence kriminality, trestního práva, a dalších souvisejících nejen peniterciárních disciplín.

 

Obsah a délka studia

Program je složen ze čtrnácti předmětů a semináře k závěrečné práci. Před připuštěním k obhajobě disertační práce, každý účastník musí absolvovat všech 14 předmětů a závěrečný seminář. Studijní program ve třech semestrech trvá jeden a půl roku a je poskytován v kombinované formě. Výuka je realizována formou víkendových soustředění (sobota a neděle) v budově Evropského ústavu práva a soudního inženýrství v Hodoníně. Výuka probíhá v českém i slovenském jazyce a to zpravidla jedenkrát měsíčně. Konzultace jsou organizovány na základě domluvy mezi jednotlivými účastníky programu a vyučujícími. Po absolvování každého semestru získáním příslušných kreditů je pokračování účastníka vzdělávacího programu ve studiu podmíněno zápisem do dalšího semestru. Rozvrh hodin a organizační záležitosti studia jsou sdělovány účastníkům kurzu v dostatečném časovém předstihu studijním oddělením EUPSI.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání