Master of Laws - LL.M.

Kriminologicko-penologické studium (Criminological-Penological study) - 421.326

Výuka bude zaměřena do oblastí kriminologické a penologické teorie a praxe. Studenti se seznámí s aktuálními poznatky kriminologických a penologických výzkumů, aplikačních problémů praxe a nových trendů v oblasti kriminality, dalších sociálně patologických jevů a možností jejich řešení. Přednáškové činnosti se na Evropském ústavu práva a soudního inženýrství ujali přední odborníci z oborů:

  • Kriminologie
  • Penologie
  • Pedagogiky
  • Forenzní psychologie
  • Trestního práva
  • Správního práva
  • Ústavního práva
  • Sociální práce
  • Policejních věd

   a dalších souvisejících oborů.

 

Všichni vyučující aplikují k dosažení vzdělávacích cílů moderní vyučovací metody s důrazem kladeným na jejich aktivizační a komunikační funkce. Jedná se především o metody diskusní, heuristické či situační.

 

S ohledem na obsah výuky je v jednotlivých předmětech realizována frontální, skupinová, ale též individuální a individualizovaná výuka.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání