Master of Laws - LL.M.

Kriminologicko-penologické studium (Criminological-Penological study) - 421.326

Uchazeč o studium musí doložit:

 

  1. Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vzdělání.
   (bakalářského či magisterského vysokoškolského diplomu nebo diplom vzdělávacího programu LL.B. vydaný Evropským ústavem práva a soudního inženýrství)
  2. Úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.
  3. Strukturovaný životopis.
  4. Uchazečem o studium podepsanou přihlášku.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání