Master of Laws - LL.M.

Kriminologicko-penologické studium (Criminological-Penological study) - 421.326

Uchazeč o LL.M. studium musí mít:

  • ukončený minimálně bakalářský studijní program
  • případně ukončené profesní vzdělávání minimálně v programu LL.B. uskutečněného Evropským ústavem práva a soudního inženýrství

 

EUPSI může udělit výjimku – uchazeč musí prokazatelným způsobem doložit odpovídající praxi v příslušném oboru.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání