Charakteristika

Profesní vzdělávací program „Ochrana osob a majetku“ se zaměřuje na aplikaci nejnovějších teoreticko – praktických poznatků z oblasti práva, společenských, technických a bezpečnostních věd na úseku ochrany osob a majetku. Vytvoření tohoto studijního programu je reakcí nejen na sílící prevenci v této oblasti, ale i na zdokonalování zajištění bezproblémového chodu státu a chodu firem s možností plně se soustředit na vlastní podnikání s minimalizací negativních jevů.

Vzdělávání profesionálů v této oblasti je nezbytným předpokladem pro zabezpečení efektivní ochrany společnosti, ale i jednotlivců před negativními protispolečenskými jevy v jejich aktuálních stále ještě nebezpečnějších podobách. Studijní program vychází z analýzy aktuálních fenomenologických ukazatelů dotýkající se problematiky bezpečnosti osob a majetku v celé své šíři včetně problémů, limitů a úskalí, se kterými se osoby, bezpečnostní management a podnikatelé ve své každodenní praxi setkávají.

Ve studiu jsou akcentovány rozbory nových výzev, možnosti a judikatury, které se v problematice ochrany osob a majetku v současné době na vnitrostátní, ale též mezinárodní úrovni objevují, ke kterým bude probíhat vždy řízená diskuse s významnými odborníky za účelem předání zkušeností z odborné praxe, které budou následně uchazeči schopni využít při výkonu povolání a řídících funkcí v oblasti ochrany osob a majetku.

Cílem studijního programu je příprava profesionálů, kvalifikovaných manažérů, kteří budou vybaveni profesními, odbornými, kompetencemi za účelem efektivního řízení institucí a obchodních korporací působících v oblasti ochrany osob a majetku.

 

Cílová skupina

Studijní program LL.M. je určen především všem pracovníkům bezpečnostních sborů, zejména policie, vězeňství, HZS, ale i státní správy a samosprávy a těm, kteří hodlají aspirovat na vedoucí pozice, dále všem těm, kteří mají v budoucnu zájem pracovat v oblastech uvedených v charakteristice vzdělávacího programu a také advokátům, státním zástupcům a soudcům.

Dále je vzdělávací program určen managerům a zaměstnancům bezpečnostních agentur a dalších právnických a fyzických osob, kteří se specializují na oblast bezpečnostních věd a činnost spojenou s ochranou osob a majetku. Charakteru cílové skupiny je podřízena také pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky.

Vyučujícími jsou významní čeští a zahraniční vědečtí pracovníci, policisté, soudci a vysokoškolští pedagogové z oborů trestního práva, kriminalistiky, občanského práva, prevence kriminality a dalších souvisejících  disciplín. Jde o novinku v rámci celoživotního učení, která má na základě zájmu uchazeče posílit nejen jeho právní vědomí o nové znalosti, ale i přispět k upevnění a rozšíření jeho odborných a tím také pracovních kompetencí.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání