Master of Laws - LL.M.

Ochrana osob a majetku (Protection of persons and property)

Uchazeč o studium musí doložit:

 

 

 

  1. Kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (bakalářský či magisterský diplom) nebo diplom vzdělávacího programu LL.B. vydaný Evropským ústavem práva a soudního inženýrství
  2. Kopii dodatku k diplomu, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  3. Strukturovaný životopis
  4. Uchazečem o studium podepsanou přihlášku
  5. Potvrzení o úhradě poplatku za přijímací řízení ve výši 800 Kč.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání