Master of Laws - LL.M.

Rodinné právo (Family Law)

Uchazeč o studium musí doložit:

 

    1. Kopii dokladu o ukončeném vzdělání (bakalářského či magisterského vysokoškolského diplomu nebo diplom vzdělávacího programu LL.B. vydaný Evropským ústavem práva a soudního inženýrství)
    2. Kopii dodatku k diplomu, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
    3. Strukturovaný životopis
    4. Uchazečem o studium podepsanou přihlášku.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání