Charakteristika

Tento profesní vzdělávací program LL.M. nabízí unikátní postgraduální studium zaměřené

na oblast daňového práva. Studium je zaměřeno na rozvoj znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšnou praxi a kariérní úspěch v rychle se rozvíjejícím a na trhu žádaném oboru daňové právo, a to jak v pozicích daňových poradců nebo advokátů zaměřených na daňové právo,

tak také zaměstnanců a partnerů právně poradenských kanceláří. Dále také správních úředníků státní správy a samosprávy a správních soudců, popř. jiných specialistů orientovaných

na znalosti a dovednosti daňového práva.

 

Dnešní doba je charakterizována mimo jiné velkou dynamikou změn v legislativní oblasti

a nutností hledat nové nástroje a mechanismy právní regulace. Daňové právo je nejdynamičtějším odvětvím našeho právního řádu. Změny v této oblasti jsou podmíněny především stavem ekonomiky našeho státu, která je ovlivněna globalizací a důsledky vyplývajícími z členství v EU.

 

Studium se zaměřuje na teoretické a praktické aspekty významných daňově právních režimů

v tuzemsku i v Evropské unii, včetně souvisejících právních oblastí (zejména vazby na ústavní, správní, trestní, civilní a obchodní právo). Program poskytuje nejširší dostupné daňověprávní profesní vzdělání včetně variabilně volitelných předmětů, zachycujících mnohé oblasti teorie

a praxe daňového práva, podle osobní profilace studenta.

 

Vzdělávací program představuje kombinaci komplexních i specializovaných lekcí od expertů, význačných akademiků a předních praktiků v dané oblasti, stejně tak jako mimořádně účinný

a interaktivní způsob vzdělávání. Lektoři jsou nejenom odborníci ve svém oboru, ale také zkušenými pedagogy. Základní kameny této výuky tvoří analýzy konkrétních praktických problémů a získání schopností nalézat jejich řešení diskusní formou.

 

Cílová skupina

Profesní vzdělávací program je orientován zejména na daňové poradce, ekonomy a právníky, absolventy vysokých škol nebo stávající spolupracovníky a zaměstnance daňových, auditorských a právních kanceláří. Dále je určen pro účetní, celníky, správní úředníky orgánů státní správy a samosprávy, soudce a advokáty popř. jiné zájemce, kteří  si chtějí rozšířit

či prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti daňového práva tak, aby byli schopni kvalifikovaného působení v oblasti poradenství nebo v oblasti státní správy, samosprávy

či soudnictví. Absolventi našeho programu jsou vysoce kvalifikováni uspokojit rostoucí potřebu takové odbornosti, zejména v dnešní době, kdy se oblast daňového práva stává stále komplexnější složitější a přitom současně stále potřebnější.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání