Master of Laws - LL.M.

Daňové právo (Tax Law)
LL.M.

Uchazeč o studium musí doložit:

 

    1. Kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (bakalářský či magisterský diplom) nebo diplom vzdělávacího programu LL.B. vydaný Evropským ústavem práva a soudního inženýrství
    2. Kopii dodatku k diplomu, příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce zkoušce.
    3. Strukturovaný životopis
    4. Přihlášku ke studiu podepsanou uchazečem
    5. Potvrzení o úhradě poplatku za přijímací řízení ve výši 800 Kč.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání