Charakteristika

Jde o systém celoživotního vzdělávání, které doplňuje vzdělání a je zaměřeno na veřejnou správu. Vzdělávací program se skládá ze dvou částí a to managementu a veřejné správy jejíž součástí je proškolení vybraných kapitol správního práva s cílem, aby absolvent si osvojil manažerské schopnosti, pochopil systém veřejné správy a působnost správního práva ve veřejné správě.

 

Program se rovněž zaměřen na to, aby absolvent pochopil nejen správní právo jako takové, ale zvláště aby pronikl do tajů správního řízení, aby mohl efektivně řídit podřízené pracovníky neboť z veřejných zdrojů je známo, že největší problémy ve veřejné správě činí právě procesní řízení.

 

Po absolvování tohoto programu bude student schopen řídit organizační složky veřejné správy a to jak ve státní správě tak v územní samosprávě, ale i v soukromoprávní oblasti.

 

Přihlásit se mohou nejen pracovníci státní správy a samosprávy, ale především příslušníci bezpečnostních sborů, podnikatelé, kteří si chtějí rozšířit vzdělání a kompetence v oblasti veřejné správy a ti, kteří aspirují na vedoucí pozice nebo mají zájem v budoucnu pracovat v oblastech uvedených v charakteristice vzdělávacího programu.

 

Studium MBA je třísemestrální, jež se skládá z přednášek, e-learningu, kdy studenti zpracovávají z každého předmětu hodnotící semestrální práce a studium je zakončeno obhajobou disertační práce na zvolené téma.

 

Vyučujícími jsou významní vědečtí pracovníci a vysokoškolští pedagogové z oborů správního práva, veřejné správy, managementu a dalších souvisejících disciplín. Jde o novinku v rámci celoživotního učení, která má na základě zájmu studenta posílit nejen jeho právní vědomí novými znalostmi, ale i přispět k upevnění jeho pracovní pozice a rozšíření kompetencí.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání