Master of Business Administration - MBA

Veřejná správa (Public Administration)
MBA

Uchazeč o studium musí doložit:

 

    1. Kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo diplom vzdělávacího programu LL.B. vydaný Evropským ústavem práva a soudního inženýrství
    2. Strukturovaný životopis
    3. Uchazečem o studium podepsanou přihlášku

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání