Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Zprávy

Občanská právní poradna

 

Díky veřejně prospěšným činnostem EUPSI došlo k otevření občanské poradny ve městě Hodonín. Jejím posláním je napomáhat všem občanům při řešení jejich složitých životních situací ve směru poskytování konkrétních informací z celého spektra českého právního řádu. Jejím cílem je zajistit, aby občané netrpěli důsledky neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb garantovaných státem nebo nemožností z různých důvodů vyjádřit účinně své potřeby v oblasti práva.

 

Občanská právní poradna nenahrazuje odborné poradny ani advokátní kanceláře, i když s nimi spolupracuje. Není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírá funkci informačních kanceláří při městských a jiných úřadech. Všem těmto specializovaným pracovištím naopak ulehčuje práci, protože slouží pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívá tak k efektivnějšímu fungování státní správy a samosprávy.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání