Od 1. 12. 2016 trhem zatřese zákon o úvěrech pro spotřebitele

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  JUDr. Oldřich Dosoudil

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

D

ne 1. 12. 2016 se stane účinným nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“), který nahradí

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

dosavadní zákon č. 145/2010 Sb. upravující danou problematiku.

 

Nová úprava se bude vztahovat na všechny typy úvěrů, půjček, odložených plateb a podobně. Měla by platit stejná či obdobná pravidla a nebude už prostor k obcházení zákona. Nová pravidla se uplatní jak na již zákonem regulované spotřebitelské úvěry, tak i na dosud neregulované úvěry na bydlení. Bude se tedy vztahovat i na hypotéky, úvěry ze stavebního spoření, překlenovací úvěry, leasing, kreditní karty apod. Zákon navíc začne regulovat spotřebitelské úvěry malých objemů, tedy do pěti tisíc korun.

 

Mezi zásadní změny mj. patří:

-     Každá banka vám bude muset před poskytnutím úvěru spočítat cenu hypotéky (celkovou nákladovost), tak u různých bank zjistíte, kde vám dají nejvýhodnější.

 -    Pokud klient dostane nabídku půjčky či úvěru, má právo se 14 dnů rozmýšlet a rozhodovat se, zda si peníze půjčí nebo ne. Má tak dost času porovnat si jednotlivé nabídky a vybrat si, u koho si peníze nakonec půjčí. Poskytovatel prostředků nesmí 14 dnů změnit podmínky úvěru a musí v uvedené lhůtě 14 dnů takový úvěr poskytnout za nabídnutých podmínek.

-   Všechny typy úvěrů bude možno předčasně splatit kdykoliv. Navíc měsíc před každoročním výročním uzavření smlouvy bude možno zdarma splatit až 25% hypotéky. V těžkých životních situacích, dlouhodobá nemoc, úmrtí apod. bude splacení úplně zdarma.

-    Nový zákon stanoví maximální výši smluvní pokuty, kterou poskytovatel úvěru může požadovat po dlužníkovi. Bude to maximálně 0,1% denně z částky, se které je spotřebitel v prodlení. Souhrn všech smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% jistiny.

-     Nový zákon ukládá poskytovatelům úvěrů povinnost důsledně prověřovat bonitu žadatele. Pokud tuto povinnost nesplní, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel bude mít možnost půjčku  (jistinu) vrátit a plnit „v době přiměřené svým poměrům“.

-      Pokud jste v prodlení se splácením hypotéky a banka vám chce zabavit dům, musí o této skutečnosti nejprve informovat dlužníka a strpět lhůtu 6 měsíců, ve které můžete svůj dům prodat za tržní cenu. Banka takovému to prodeji nemůže bránit.

-     Nebankovní poskytovatelé půjček budou pod větší kontrolou a bude je nově kontrolovat ČSNB, budou muset mít licenci a odpovídající vzdělání.

 

Doporučujeme všem uživatelům úvěrů a zájemcům o úvěr, aby se s textem zákona č. 257/2016 Sb., který najedete na stránkách EUPSI ve vlastním zájmu podrobně seznámili.

 

 

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání