Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Zprávy

Policejní vědy

 

Policejní věda v širším smyslu, tj. využití vědních oblastí (kriminologie, kriminalistiky, soudního lékařství apod.) k policejním účelům, má pro policejní nauku a činnost mimořádně důležitý význam.

 

Tento obsáhlý pojem policejní vědy nenaplňuje však kritéria vědy do sebe uzavřené, neboť vědní obory, jež jsou v něm soustředěny, zůstávají samostatné. Takto vzniklé multidisciplinární shrnutí věd pro policejní účely nemá ani jednotný předmět, ani integrovanou metodu, ani institucionalizaci téhož druhu, ani společnou vědní podstatu.

 

U policejní vědy v užším smyslu, která se vztahuje na policii jako instituci a policejní činnost jako sociální kontrolu, je tomu jinak. Její základní vědní obory, např. policejní sociologie, policejní psychologie, policejní sociální psychologie, policejní historie, právní věda, dosáhly v posledních 30 letech při výzkumu policie a její činnosti v internacionálním měřítku tak významného stupně poznání, že jejich integrace do mezinárodní, interdisciplinární policejní vědy je možná a nutná.

 

Tato věda se zabývá nikoliv jen policejním jednáním, policejně relevantními událostmi, policejními situacemi, využitím technických, přírodovědních a sociálních výzkumných poznatků pro policejní práci. Okruh otázek (systematika) této vědy je mnohem širší, neboť předmětem policejní vědy je například:

 

policie jako instituce, její organizace, úkoly a úloha uvnitř sociální struktury, její vztahy a postoje ke společnosti a společnosti k ní, její vztahy a postoje k sociálním skupinám a těchto skupin k ní, její odpovědnost, její obraz v masmédiích, její personál, její složení, policejní kultura, vzdělávání a zdokonalování, ochrana před poškozením, např. před nemocemi v důsledku stresu policistů,

 

policejní práce jako sociální kontrola, její legalita, efektivnost, pracovní styl, uvážlivost, zneužití moci, policejní práce ve městech a na venkově, interakce mezi policií a občany, řešení krizových a konfliktních situací, projevy násilí policie a proti ní.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání