Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Zprávy

Právnické vzdělávací programy

EUPSI své programy rozděluje do tří systémových oblastí

 

Evropský ústav práva a soudního inženýrství rozděluje své programy především na profesní, preferenční (akademické) a specializační, když další členění vzdělávacích programů vychází z určité systematické konstrukce, náplně a cílů EUPSI. Jedná se například o Vědecko-výzkumné programy a Operační programy právní praxe. Přidanou hodnotou studia na EUPSI je nejenom kvalitní lektorský sbor, složený ze špičkových vědeckých pracovníků a vysokoškolských učitelů, ale i dokonale skloubené předměty jednotlivých programů, které Vám pomohou v řešení situací spojených s Vašimi profesními rolemi a propojení nejnovějších teoretických požadavků s praxí.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání