Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Právnické vzdělávání

Program studia

EUPSI rozděluje své programy především na profesní, preferenční (akademické) a       specializační

Další členění vzdělávacích programů pak vychází z určité konstrukce, náplně a cílů EUPSI. Jedná se například o Vědecko-výzkumné programy a Operační programy právní praxe. Přidanou hodnotou studia na EUPSI je nejenom kvalitní lektorský sbor, složený ze špičkových vědeckých pracovníků a vysokoškolských učitelů, ale dokonale skloubené předměty jednotlivých programů, které Vám pomohou v řešení situací spojených s Vašimi profesními rolemi a propojení nejnovějších teoretických požadavků s praxí.

 

Speciální nabídka pro studium ve dvou

Evropský ústav práva a soudního inženýrství zahajuje od února 2017 profesní vzdělávání v programech BBA, LLM, MBA a DBA. Jde o jedinečnou příležitost jak si zvýšit kvalifikaci v oblastech svého profesního zájmu, rozvinout své schopnosti a dovednosti a posílit své pozice v různých oblastech pracovní činnosti a na trhu práce. Dosažené tituly BBA, LLM, MBA a DBA, které se píší za jménem jsou uznatelné i v zahraničí. Jsou konkurenční výhodou oproti ostatním zaměstnancům jen s vysokoškolským vzděláním. Ústav klade maximální důraz na kvalitu vzdělání, které ve většině programů probíhá v kombinované formě a nehledí na finanční stránku tj. za každou cenu udržet zájemce v programu studia z důvodu vysokého školného, které se v České republice průměrně okolo 100.000 Kč. Ústav, i přes vysokou kvalitu svých lektorů – převážně vědeckých pracovníků a vysokoškolských učitelů, uskutečňuje své programy zdarma, jen za cenu semestrálního zápisného. Záleží jen na Vás, zda najdete odvahu něco pro sebe udělat a otevřete dvéře své další úspěšné kariéře. Pamatujte, že investice do vzdělání je jednou z nevýhodnějších investic ve Vašem životě.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání