Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Právnické vzdělávání

Specializační vzdělávací programy

EUPSI v rámci celoživotního vzdělávání uvádí širokou nabídku profesních vzdělávacích programů, které se zaměřují na přípravu studentů pro úspěšný výkon právnického, policejního a úřednického povolání, řízení lidských zdrojů a personálního managementu.

 

Ke vzdělání přistupujeme naprosto jinak, než ostatní instituce. Našimi prioritami jsou vzájemné partnerství mezi studentem a EUPSI, flexibilní a individuální přístup ke studentovi, moderní forma výuky, špičkový tým učitelů, setkání se zajímavými osobnostmi a možnost publikace svých výstupů z vědeckovýzkumné činnosti.

 

Propracovaný systém specializačních programů pak zcela jistě navazuje na znalosti studenta z předchozího studia na vysoké škole (univerzitě) nebo některého programu EUPSI. V tomto specializovaném studiu pak s dostatečným zájmem student získá hluboké znalosti dané problematiky, které mu pomohou úspěšně vykonávat jeho profesi.

 

Studium je založeno především na týmové spolupráci mezi lektorem, instruktorem a dalšími studenty. Od samého začátku studia jsou studenti zapojeni do programu vědeckovýzkumných aktivit jejichž účelem je získání vědeckého pohledu na studovanou problematiku.

 

Při výkonu...

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání