Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Právnické vzdělávání

Vědecko-výzkumné programy

Recidiva trestné činnosti a možnosti jejího řešení VVP 2017

EUPSI vykonává veřejně prospěšné činnosti zaměřené především na vědecké a bezpečnostní výzkumy, interdisciplinární zkoumání práva, činnosti v pedagogické, poradenské, expertní a ediční oblasti, proto přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti širokých vrstev občanské společnosti v různých oblastech práva, k využití výsledků vědeckého bádání v praxi, ale především jako profesní organizace usiluje o posílení právního vědomí zájmové veřejnosti a ze svých studentů dělá dobré právníky, experty, poradce a znalce.

Komuniké z mezinárodní vědecké konference potvrdilo naše hypotézy

 

Neustále se zvyšující recidiva trestné činnosti, která je čitelná z oficiálních kriminálních statistik nenechává klidnou jak laickou, tak především odbornou veřejnost. Nová koncepce vězeňství

 

Komuniké z mezinárodní vědecké konference potvrdilo naše hypotézy

 

Vědecko-výzkumný grantový projekt

Senioři jako oběti trestné   činnosti

Vědecko-výzkumný grantový projekt

Aktuální drogová scéna v   České republice

Vědecko-výzkumný grantový projekt

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání