Vysokoškolské diplomy vydané na Slovensku se uznávají za rovnocenné

 

Vydáno:  23. ledna 2017

Autor:  Redakce EUPSI

 

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

ne 28. března 2015, vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o

D

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (dále jen ,,Smlouva,,). Její předchozí ekvivalenční Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, platná od 23. března 2001, tedy pozbyla platnosti.

 

S ohledem na princip právní kontinuity nová právní regulace zachovává stav, když Česká republika stejně jako Slovenská republika považují vysokoškolské vzdělání a vysokoškolské diplomy, vydané po dobu od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky (tj. od 1. ledna 1993), za nedotčené a uznávají je obecně vzájemně za rovnocenné, tedy bez dalšího řízení.

 

Tento stav uznávání vysokoškolského vzdělání a vysokoškolských diplomů je potom deklarován především v článcích 4 až 7 Smlouvy, které stanoví, že vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu nebo vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy, dodatky k diplomu a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení bakalářského, magisterského, inženýrského, doktorského a doktorandského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné.

 

Diplomy o udělení vědecké hodnosti ,,kandidát věd,, (ve zkratce ,,CSc.,,) vydané v České republice a ve Slovenské republice se rovněž uznávají za rovnocenné, přičemž tituly a jejich zkratky udělené na základě dokladů o vzdělání mohou být takovým držitelem dokladu o vzdělání používány i ve státě druhé smluvní strany.

 

Držitelé slovenského dokladu o vysokoškolském vzdělání však i nadále mohou podat veřejné vysoké škole, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice.

 

 

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání