Pro skutečně kvalitní výkon daňově-právní praxe – daňového poradce, úředníka, soudce, právníka či advokáta je potřebné daňové zákony nejenom znát, ale zejména je umět prakticky používat.

 

Znalosti konkrétních právních norem, které se zejména v oblasti daňového práva mění velmi rychle, mohou také velmi rychle zastarat, někdy již v průběhu samotného studia, proto spíše než učení se textu konkrétních právních norem klademe velký důraz na schopnost kandidáta či studenta umět právní normy vyhledat, umět zjistit rozhodující skutkový stav podřaditelný pod určující právní normy, umět právní normy vykládat a posléze správně aplikovat.

 

Ať už tedy pracujete na ministerstvu, na soudě, pro velkou korporaci nebo v soukromé oblasti a další vzdělávání, vědecké bádání i rozvoj Vaší osobnosti Vám není lhostejný, můžete se zapojit do našeho týmu a pro Vaše další kvality využít náš multi-dimenzionální přístup k výchově znalce daňového práva.

 

Náš rozsáhlý výběr vzdělávacích a vědecko-výzkumných programů umožňuje kandidátům a studentům vylepšit kariéru a získat pokročilé znalosti daňového práva a politiky napříč jádrem a profesí v daňové oblasti.

 

 

Vědecko-výzkumný program:
Komparace německého a rakouského daňového práva

Vzdělávací program Daňové právo

Absolventi tohoto programu budou dobře vybaveni odbornými znalostmi pro kariéru u soudu, obchodní advokátní kanceláře, finanční instituce nebo v soukromém podnikání

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání