EUPSI ZAHÁJIL KRIMINOLOGICKO PENOLOGICKÁ STUDIA

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

 

Vydáno:  27. března 2017

Autor:  Redakce EUPSI

VIDEO: ZAHÁJENÍ KRIMINOLOGICKO-PENOLOGICKÝCH STUDIÍ

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

obota 25. března 2017 se stala pro náš ústav významným dnem. Za přítomnosti vzácných hostů usedli do lavic Evropského ústavu práva

S

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

a soudního inženýrství první studenti. Zahájen byl první běh studijního programu LL.M. „Kriminologicko penologické studium“. Studijní program je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností nezbytných pro výkon povolání a funkcí v oblasti vězeňství, policie, probační
a mediační služby, obecní policie, justiční stráže, prevence kriminality, státní správy a samosprávy.  Studium zahájilo v tomto běhu prvních sedmdesát studentů z České republiky a Slovenska.

 

Slavnostního zahájení, které se konalo v budově Evropského ústavu práva a soudního inženýrství v Hodoníně se zúčastnilo mnoho významných hostů jako např. bývalá ministryně spravedlnosti Slovenské republiky Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. Za akademickou obec jsme měli tu čest přivítat Prof. JUDr. Ing. Viktora Poradu, DrSc., Dr.h.c., Prof. PhDr. Karla Lacinu, DrSc. a  Prof. Ing. Janu Müllerovou, PhD. Taktéž se slavnostního aktu zúčastnili zástupci bezpečnostních sborů a veřejné správy plk. Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP – ředitel Akademie Vězeňské služby ČR, plk. JUDr. Peter Hraško – ředitel Národní kriminální agentury SR, gen. Ing. Svetozár Naďovič – předseda klubu generálů SR a Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.,LL.M. – ředitel Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

 

Po slavnostním aktu, na kterém byly nově přijatým studentům předány z rukou generálního ředitele Evropského ústavu práva a soudního inženýrství JUDr. Ing. Mgr. Radka Hrábka, LL.M. Certifikáty EUPSI, byla zahájena výuka.

 

 

V průběhu prvního výukového dne byla studentům přednášena vybraná kriminologicky významná témata
a problematika lidských práv v souvislosti s výkonem trestních sankcí. Klíčových přednášek se na tomto víkendovém soustředění ujala garantka studijního programu JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.
a významná odbornice na problematiku lidských práv
Doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení výuky následoval další společný program pro studenty, pedagogy a významné hosty v prostorách radniční restaurace. Na společenském večeru měli studenti možnost poznat se mezi sebou a diskutovat další aktuální témata související s jejich právě započatým studiem.

 

Výuka pokračovala v prostorách Evropského ústavu práva a soudního inženýrství i druhý den, kdy studenty čekaly zajímavé přednášky z oblasti kriminologie
a penologie. V odpoledních hodinách se všichni rozjeli
do svých domovů do všech koutů České republiky
a Slovenska.

 

První soustředění kriminologicko penologických studií se vydařilo. Studenti odjížděli spokojeni, obohaceni o nové poznatky, které mohou dále v rámci samostudia a výkonu své profese rozvíjet. Již se všichni těšíme na dubnové soustředění, které se uskuteční v Praze a v rámci kterého se budou moci naši studenti seznámit s dalšími pedagogy, jejichž snahou bude též obohatit je o nové poznatky kriminologicko penologické teorie a praxe.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání