Aplikovaná kriminalistika
Behaviorální analýza

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  4. října 2017

Autor:  RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

okusy zjistit, co odlišuje zločince od lidí, kteří společenská pravidla a zákony neporušují, je stejně staré, jako kriminalita sama.

P

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

Analýza kriminálních případů byla postupně postavena na multidisciplinární vědecký základ a opírala se o rozsáhlé výzkumy, zejména v oblasti násilné a sexuálně motivované trestné činnosti.

 

Od 70. let minulého století se ve vyspělých zemích stává nedílnou součástí analýzy případů analýza behaviorální, která se zabývá hodnocením chování jednotlivých účastníků skutku a sestavováním kriminálního profilu pachatele.

 

Behaviorální analýza odráží základní předpoklad, že v trestném činu se odráží chování pachatele a studium tohoto chování dovoluje vytváření závěrů o fyzických a psychických vlastnostech pravděpodobného pachatele – vytváření modelů / profilů pachatele.

 

Na Evropském ústavu práva a soudního inženýrství  je realizován v České republice zatím unikátní profesní vzdělávací program celoživotního vzdělávání, který se zabývá behaviorální analýzou, jejími metodami a prostředky,  které podporují tvořivou činnost v procesu objasňování a vyšetřování trestné činnosti.

 

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

Zahájení semestru EUPSI - září 2017

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání