Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Zprávy

Koncepce vězeňství do roku 2025
 – nástroj prevence recidivy?

 

Účel trestu, jeho pojetí a koncepce prochází v historických souvislostech výraznými změnami především v závislosti na úrovni právního vědomí, zastávaných sociálních hodnotách, reflexi člověka a převládajících filozofických směrech vystupujících a krystalizujících na pozadí politické a ekonomické situace.

 

V obecné rovině má účel trestu přispět ke kontrole zločinnosti „chránit společnost před trestnými činy, odvracet trestné činy směřující proti právům a svobodám občanů, zabraňovat pachatelům v další trestné činnosti, vychovávat je v řádné občany, napravit je a současně působit výchovně i na ostatní členy společnosti“

 

Pokud výkon nejpřísnější sankce – nepodmíněného trestu odnětí svobody neplní svůj účel, odráží se to negativně též v míře recidivy pachatelů trestné činnosti, jež bývá označována jako určité měřítko úspěšnosti trestní politiky a efektivní resocializační práce s odsouzenými.

 

Obecné vymezení recidivy jako „zpětnost, opakování, návrat“ koresponduje s vymezením

recidivy kriminální. Kriminální recidivu v legálním pojetí lze definovat jako „stav pachatele, který po předchozím odsouzení k trestu pravomocným rozsudkem spáchá nový trestný čin“.

 

Z tohoto pojetí také vychází příspěvek s akcentem kladeným na strategické cíle Koncepce vězeňství do roku 2025 mezi které mimo jiné patří právě snížení recidivy trestné činnosti.

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání