Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval předložení zelené karty, má na to právo? Může chtít i občanský průkaz?

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

V

  nedávné době se vyskytly informace, že policie toto oprávnění novelizací zákona ztratila. Povinnost řídiče, jaké doklady musí mít při řízení

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

motorového vozidla při sobě jsou uvedeny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

 

Po poslední novele, účinné od 20.února 2016 již zákon o silničním provozu výslovně neuvádí povinnost řidiče motorového vozidla mít u sebe při řízení doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. zelenou kartu.

 

Podle zákona o silničním provozu musí mít řidič při řízení u sebe:

– řidičský průkaz,

– osvědčení o registraci vozidla tzv. malý technický průkaz,

– průkaz profesní způsobilosti nebo obdobný doklad členského státu EU (řízení vozidla

kategorie C,D ... § 3 odst. 4 zákona),

– doklad o zdravotní způsobilosti (řidič 65 let a starší, § 87 odst. 3 zákona)

 

I přes novelizované znění zákona o silničním provozu však povinnost řidiče motorového vozidla, mít u sebe zelenou kartu, trvá. Stanoví tak zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Tento zákon stanoví, že při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky.

 

To neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu. Povinnosti jsou tak řidiči stanoveny dvěma odlišnými zákony.

A kdo je oprávněn tyto doklady kontrolovat?

 

Doklady stanovené zákonem o silničním provozu je oprávněn kontrolovat policista, vojenský policista, ale také strážník obecní policie ve stejnokroji nebo celník ve stejnokroji. Z textu zákona vyplývá, že policista nemusí být ve služebním stejnokroji, ovšem předchází-li silniční kontrole zastavování vozidla policistou, musí mít příslušník zastavující vozidlo stejnokroj.

 

Požadovat předložení zelené karty však může, v souladu se zněním zákona o odpovědnosti, při silničních kontrolách pouze příslušník Policie České republiky. A jak je to s občanským průkazem?

 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích neukládá řidiči vozidla povinnost mít u sebe občanský průkaz, ovšem za situace, kdy je řidič podezřelý ze spáchání přestupku, může policista požadovat prokázání totožnosti. Slovy zákona o Policii ČR však policista zjišťuje totožnost "přimeřeně účelu", a proto lze jako doklad totožnosti zpravidla uznat i řidičský průkaz.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání