Profilace vybraných oborů

PRAXE JE KLÍČ K ÚSPĚCHU!

Laboratoř Práva je iniciativa založena s cílem poskytovat dlouhodobou právní praxi a bezplatné právní poradenství pro všechny zaměstnance, kandidáty a studenty Evropského ústavu práva a soudního inženýrství během školního roku.

 

Je více než jasné, že pro skutečně kvalitní výkon právní praxe je potřebné právo nejenom znát, ale zejména jej umět prakticky používat.

 

Znalosti konkrétních právních norem, které se v některých právních oborech rychle mění, mohou také velmi rychle zastarat, někdy již v průběhu samotného studia, proto je potřeba spíše než na učení se textu konkrétních právních norem klást důraz na schopnost studenta umět právní normy vyhledat, umět zjistit rozhodující skutkový stav podřaditelný pod určující právní normy, umět právní normy vykládat a posléze správně aplikovat.

 

EUPSI tedy umožňuje studentům získat praktické zkušenosti a dovednosti právní praxe, čímž se zvyšuje jejich zaměstnatelnost, a ze svých studentů dělá zejména dobré znalce, právníky, advokáty, legislativce, správní úředníky a soudce.

 

 

V rámci laboratoře práva se tedy studenti učí na konkrétních a i simulovaných právních případech všechny rozhodující praktické dovednosti, a to 
z pohledu všech zúčastněných stran. 
PRAXE

Studenti EUPSI prostřednictvím této laboratoře získávají hluboké znalosti v dané problematice jejich zájmu a tím se profilují na znalce v konkrétní oblasti práva.
Získané zkušenosti a dovednosti potom uplatňují jak v simulovaném soudním řízení tak pod dohledem zkušených advokátů a právníků i jako poradci při řešení konkrétní kauzy
v rámci občanské poradny EUPSI.
Včasnou zpětnou vazbou se potom zjišťují vysoce ceněné zkušenosti, které jim umožní uplatnit své právní znalosti v reálných životních situacích a problémech.

Simulované právní případy v oblastech:

Studentské zkušenosti a dovednosti právní praxe

Laboratoř Práva EUPSI poskytuje studentům nadstandardní služby právní praxe, zejména je učí profesním postupům advokáta při řešení konkrétní kauzy klienta.

Máme programy zaměřené na vyučování dovedností!

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání