Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Novinky z akademického a vědeckého prostředí

 

Na tuto významnou konferenci, která se konala ve vzdělávacím  středisku v Benešově ve dnech 10. - 11. listopadu 2016, byly pozvaní i představitelé EUPSI a  záštitu nad konferencí převzala náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního,  zdravotnického a právního zabezpečení,  bezpečnostního výzkumu a projektového řízení Mgr. Monika Pálková, MPA.