Novela zákona o registraci vozidel bude k žadatelům od poloviny roku 2017 vstřícnější

 

Vydáno:  12. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

N

   ovela zákona o registraci vozidel bude k žadatelům od poloviny roku 2017 vstřícnější.

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

Dne 30.11.2016 prošla novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích třetím čtením a z Poslanecké sněmovny se tak přesouvá do Senátu.

 

Předmětem změny zákona je přes jeho nedávnou novelizaci s účinností od 1.1.2015 napravení dílčích nedostatků textu, upřesnění terminologie a uvolnění místní příslušnosti u provádění zápisů do registru silničních vozidel se současnou implementací práva EU ve vztahu ke schvalování technické způsobilosti.

 

Podle současné právní úpravy, přes elektronizaci registru vozidel, jsou žadatelé stále nuceni svoje žádosti, týkající se zápisu změny vlastníka nebo provozovatele, vyřízení ztrát či poškození registračních dokladů nebo registračních značek, zápisů změn v technickém průkaze, uplatňovat pouze na tzv. místně příslušných pracovištích registru vozidel, které jsou určeny podle místa bydliště žadatele nebo sídla firmy.

 

Předchozí novelizace zákona navíc značně zkomplikovala přepisy tím, že omezila platnost protokolu o evidenční kontrole, který musí být předložen při přepisu vlastníka nebo provozovatele, a to na 14 na kalendářních dnů.

 

Za tohoto stavu tak musí např. provozovatel vozidla, který bydlí v západní části republiky a při své cestě na dovolenou ztratí registrační značku na jihovýchodě, cestovat zpět k vyřízení nových registračních značek do místa svého bydliště. Nic na tom nemění fakt, že je vozidlo opatřeno značkami Jihomoravského kraje, k výměně musí dojít v Západočeském kraji. Elektronický systém registru vozidel "umí" výměnu značek ale jiný pracovník, než místně příslušný, tak podle současného zákona úkon nesmí provést. Pokud tedy zákon v dalším legislativním procesu nenazná změn, pravděpodobně se s účinností k 1.7.2017 provozovatelé a vlastníci registrovaných silničních vozidel konečně dočkají, že převody vozidel a další změny se stanou dostupnějšími.

 

Vzhledem k tomu, že nový zákon neurčuje, kde je možné podat žádost, ale přímo stanoví místní příslušnost "místně příslušný je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností", žádost bude možné podat kdekoli. Volba bude na žadateli. Současně zákon prodlužuje platnost protokolu o evidenční kontrole na 30 kalendářních dnů.

 

Jediným registračním úkonem, který zůstane celý vázán na jeden registrační úřad bude takzvané "vyřazení vozidla z provozu". Jedná se o úkon dříve nazývaný depozit. Vazba na jeden úřad zůstává z důvodu dvou kroků, "uložení" a "vyzvednutí". Při prvním z nich, podání žádosti o vyřazení vozidla, odevzdává žadatel registračnímu místu registrační značku společně s osvědčením (hovorově malý techničák) k uložení u tohoto pracoviště. Vyzvednutí musí tedy proběhnout ve stejném místě. Které registrační místo si však žadatel v prvním kroku zvolí, je na jeho výběru.

 

 

 

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání