O nás

Evropský ústav práva a soudního inženýrství, který se nachází na Jižní Moravě v centru města Hodonína, rodišti prvního československého prezidenta, státníka, politika, filozofa a pedagoga Tomáše Garrigua Masaryka, je jednou z významných světových vzdělávacích, vědecko – výzkumných a edičních institucí.

 

Svou činnost od samého počátku zaměřuje na hledání a řešení velkých výzev, zejména vědeckého zkoumání principů právního státu, který je jedním ze základních pilířů západní teorie státu a práva, tedy i základní pilíř stabilního demokratického systému v České republice.

 

Vědecké a vzdělávací programy EUPSI jsou určeny pro náročné studenty, kteří dobře vědí, že v tomto složitém světě bez dalšího rozvoje své osobnosti celoživotním studiem, nemohou být úspěšní.

Ke vzdělání přistupujeme naprosto jinak, než ostatní instituce.

 

Našimi prioritami jsou vzájemné partnerství mezi studentem a EUPSI, flexibilní a individuální přístup ke studentovi, moderní forma výuky, špičkový tým vysokoškolských učitelů, setkání se zajímavými osobnostmi a možnost publikace svých výstupů z vědecko-výzkumné činnosti.
Z tohoto pohledu se EUPSI zaměřuje na přípravu studentů pro úspěšný výkon právnického, policejního, znaleckého a úřednického povolání, řízení lidských zdrojů a personálního managementu v rámci celoživotního vzdělávání, přičemž nevylučuje ani zájem podnikatelské veřejnosti o zvyšování své kvalifikace.

 

EUPSI, vykonávající veřejně prospěšné činnosti zaměřené především na vědecké a bezpečnostní výzkumy, interdisciplinární zkoumání práva, činnosti v pedagogické, poradenské, expertní a ediční oblasti, proto přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti širokých vrstev občanské společnosti v různých oblastech práva, k využití výsledků vědeckého bádání v praxi, ale především jako profesní organizace usiluje o posílení právního vědomí zájmové veřejnosti a ze svých studentů dělá dobré právníky, policisty, experty, poradce a znalce.

 

EUPSI buduje určitou pracovní atmosféru, ve které jeho vědecko – výzkumní a akademičtí pracovníci, spolu se studenty budou projektovat strategie, prosazovat inovace, rozvíjet právo a právní vědu, výzkum a publikace, v nichž každý z nich bude mít dostatek svobodného prostoru k realizaci naplnění své osobní vize a životního cíle.

 

V souladu s touto snahou pak EUPSI spolupracuje s vládami evropských států, mezinárodními orgány a širokým spektrem zájmových skupin (Evropský parlament, ministerstva, akademická obec, zaměstnavatelé, neziskový sektor apod.), a tím dochází i k naplnění společensky prospěšné vize EUPSI v praxi.

 

 

 

S přáním mnoha úspěchů

 

JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrábek, LLM

generální ředitel

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání