Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou nové oprávnění k úspěšnému boji proti hazardu

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  Mgr. Pavel Bránský

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

D

nem 1.1.2017 se stal účinným zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

dani z hazardních her. Novela se týká, kromě dalších, i zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

 

Vzhledem k negativní a nebezpečné povaze hazardních her, zákon upravil a upřesnil oprávnění příslušníků Policie České republiky a strážníků obecní policie vstupovat do herních prostor, resp. dalších prostor, kde jsou hazardní hry provozovány.

 

Podle § 41 zákona o Policii České republiky a § 17c zákona o obecní policii byli sice policisté a strážníci oprávněni vstupovat do živnostenských provozoven, avšak s ohledem na skutečnost, že prostory heren a kasin nemusejí být vzhledem k § 3 odst. 3 písm. b) živnostenského zákona zároveň živnostenskými provozovnami a s ohledem na

specifika těchto míst bylo nezbytné upravit i vstup policistů a strážníků do heren a kasin, který je vázán na taxativně stanovené důvody.

 

Současně je stanovena i povinnost každého vstup do takových prostor policistovi nebo strážníkovi umožnit, kdy je zároveň zdůrazněno, že realizace tohoto oprávnění nesmí narušit ochranu obydlí a právní úpravu vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek.

 

Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry, do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby.

 

Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry, v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

 

Policista i strážník jsou při plnění úkolu oprávněni vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud:

 

– je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo

– lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány alkoholické nápoje, tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně, nebo je umožněno jejich požívání nebo užívání.

 

Policista nebo strážník jsou oprávněni ke vstupu i po skončení prodejní nebo provozní doby, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry účastní osoba mladší 18 let. Policista a strážník jsou oprávněni tato místa otevřít nebo zjednat přístup do těchto míst i za použití síly.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání