Evropský ústav práva a soudního inženýrství

Zprávy

Postpenitenciární péče – aktuální otázky

 

Tato kolektivní monografie je výsledkem odborných diskusí, které se v této oblasti v posledním období stále častěji vedou. Diskutována je nejen otázka penitenciárního působení na odsouzené v rámci výkonu trestu odnětí svobody a po jeho ukončení ve smyslu následné, postpenitenciární péče, ale též související témata z různých oblastí penologické teorie a praxe. Stále více je zdůrazňována nutnost meziresortní, mezioborové spolupráce, iniciace dialogu a zvyšování informovanosti v dané oblasti. Určitým přínosem v tomto ohledu by měla být též tato publikace, která otevírá některá vybraná aktuální témata, ktreým je v současnosti věnována patřičná pozornost. Přejeme čtenářům, aby v monografii našli inspiraci a možné odpovědi využitelné ve své praktické činnosti, dalších vědecko výzkumných aktivitách a v neposlední řadě též v akademické sféře.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání