Postup při vykradení rodinného domu, bytu nebo chaty

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  27. ledna 2017

Autor:  JUDr. Jiří Spáčilík

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

N

   ěkdy se přihodí, že se stanete obětí vloupání. Doporučujeme do nemovitosti nevstupovat, neboť není jisté, zda se pachatel  v objektu ještě

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

nenachází, navíc jde o to, abychom nezničili stopy, které policie zdokumentuje pro případné další trestní řízení.

 

Rozhodně se nesnažte nic uklízet a poškozené věci opravovat nebo vyhazovat,vyčkejte příjezdu policistů. Domácnost si nafoťte, stačí snímky z mobilního telefonu. Případně sežeňte svědky. Od PČR vyžadujte protokol o oznámení trestného činu a usnesení policie Policie ČR. V každém případě sepište seznam odcizených, poškozených a zničených věcí.

 

Hned po této nepříjemné události kontaktujte neprodleně svou pojišťovnu a nahlaste ji pojistnou událost. Rozhodně bude po vás vyžadovat dokumenty od Policie ČR a seznam odcizených věcí s uvedením jejich hodnoty a stáří. Aby jste měli jistotu, že vám pojišťovna dostatečně uhradí škodu, je třeba jí poskytnout nejen seznam odcizených věcí, ale také doklady o vlastnictví věcí, účtenky výpisy z bankovního konta atd. Z tohoto důvodu doporučujeme, zvláště u cennějších věcí uschovávat důkazy o vlastnictví i po záruční době. V každém případě je ve výhodě ten, kdo si vedle dokladů o nabytí vlastnictví pořídí i fotodokumentaci např. šperků, obrazů apod.

 

Za důvěryhodné dokumenty k odcizeným věcem se považují i různé certifikáty od šperků a záruční listy od elektroniky. Pokud žádné nemáte, je nutné odcizené věci co nejlépe popsat, případně udělat jejich náčrtek. Pokud vám byly odcizeny kreditní karty, šekové či spořitelní knížky nebo cenné papíry, je nutné o tom vedle policie neprodleně informovat i banku, spořitelnu nebo jiné instituce, u kterých máte tyto cenné papíry vedeny, a provést jejich blokaci či jiná potřebná opatření, z tohoto důvodu je třeba uschovat např. čísla spořitelních knížek.

 

K prokazování odcizených věcí lze využít i svědecké výpovědi známých nebo sousedů, kteří u vás odcizenou věc viděli, možné je také sepsání čestného prohlášení. Je nutné také nahlásit odcizenou věc, kterou zjistíte dodatečně, tuto skutečnost je třeba sdělit jak policii, tak i příslušné pojišťovně, nejlépe ještě před ukončením šetření vašeho případu Policií ČR. Pokud se ukradená věc časem najde a pojišťovna vám již vyplatila pojistné plnění musíte informovat pojišťovnu a plnění vrátit. V případě poškozené nalezené věci se od pojistného plnění odečtou náklady na opravu věci.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání