Ředitelství

Organizační strukturu EUPSI tvoří generální ředitel, sekce, odbory a oddělení.

 

 

Generální ředitel:

 

Kolegium generálního ředitele:

 

 

 

 

 

 

 

Věda a výzkum

Ředitel sekce:

Vědecký tajemník:

 

Právnické vzdělávání

Ředitel sekce:

Vědecký tajemník:

 

Daňové právo

Ředitel sekce:

Vědecký tajemník:

 

Policejní vědy

Ředitel sekce:

Vědecký tajemník:

 

Probace, mediace a kriminologie

Vědecký tajemník:

 

Poradenství

Ředitel sekce:


Soudní inženýrství

Vědecký tajemník:

 

Nakladatelství a vydavatelství

Ředitel sekce:

JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrábek, LLM

 

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

Doc. JUDr. Jan Brázda, Ph.D.

JUDr. Oldřich Dosoudil, LLM

Doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LLM

Doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.

Prof. JUDr. Josef Králik, CSc., MBA

Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.

 

Prof. JUDr. Josef Králik, CSc., MBA

Doc. JUDr. Jan Brázda, Ph.D.

 

 

Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LLM, MBA

JUDr. Oldřich Dosoudil, LLM

 

 

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

JUDr. Marie Emílie Grossová, Ph.D.

 

 

Doc. JUDr. Jan Brázda, Ph.D.

Doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LLM

 

 

JUDr. Miroslav Moltaš, LLM

 

 

JUDr. Oldřich Dosoudil, LLM

 

 

Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c.

 

 

Mgr. Pavel Bránský

 

Další orgány EUPSI

Správní rada

Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.

předseda

 

JUDr. Mgr. Ivan Matula

Doc. JUDr. Milan Šmátrala, CSc.

 

Dozorčí rada

JUDr. Miroslav Moltaš, LLM

předseda

 

Stanislav Cypris

JUDr. František Hurbiš

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání