Evropský ústav práva a soudního inženýrství je
znaleckým ústavem
ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících, a znaleckou činnost vykonává
 prostřednictvím svých kandidátů a znalců tak i spolupracujících znalců a externích
odborníků zapsaných v seznamu znalců EUPSI.

EUPSI jakožto instituce specializovaná na
 znaleckou činnost
v jednotlivých znaleckých oborech a odvětví,
provádí i vzdělávací, konzultační a poradenskou
činnost v příslušné problematice prostřednictvím
své sekce Soudního inženýrství.

Tyto vysoce specializované a odborné činnosti
zaměřené především na výzkum a analýzu
dopravních nehod, grafologii a
písmoznalectví, oceňování podniků a
movitého majetku, zajišťují uznávaní
experti ústavu.

Experti ústavu zpracovávají znalecké posudky,
vědecké analýzy, odborná vyjádření, rozbory,
stanoviska a provádějí jiné znalecké úkony pro potřeby fyzických a právnických osob, pro potřeby soudů,
orgánů činných v trestním řízení a jiných
státních a samosprávních orgánů.

Znalecký posudek je jedním z možných důkazů zejména v soudním, ale i ve správním řízení,
 jehož účelem je získat informace,
které jsou pro dané řízení podstatné
a které závisí na odborných znalostech.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání