Studenti EUPSI na Pravnické fakultě Univerzity Karlovy

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  19. května 2017

Autor:  Redakce EUPSI

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

  řetí dubnový víkend se v Praze na Právnické fakultě UK sešli studenti prvního běhu „Kriminologicko-penologických studií“

T

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

ke svému již druhému odbornému soustředění.  Studentům přednášeli významní zástupci kriminologicko-penologické praxe.

 

V sobotním dopoledním bloku vystoupil se svou velmi zajímavou přednáškou zástupce Ministerstva spravedlnosti České republiky JUDr. Kamil Nedvědický, který studenty seznámil s klíčovými tématy nové „Koncepce vězeňství do roku 2025“. Přednáška studenty velmi zaujala, o čemž svědčila též následná velmi bohatá diskuse, v rámci které měli studenti možnost podělit se o své zkušenosti z praxe realizace dílčích cílů prezentované koncepce.

 

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

 

Odpolední blok byl věnován problematice recidivy, kdy PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. seznámila studenty v průběhu své přednášky s aktuálními daty dotýkajícími se tohoto závažného problému a taktéž s výstupy z nejnovějších kriminologických výzkumů v širším kontextu aktuální trestní politiky.

 

V neděli ráno studenti opět zasedli do lavic a vyslechli si velmi zajímavou přednášku RNDr. Jiřiny Hofmanové, Ph.D., která se věnovala možnostem využití behaviorální analýzy v kriminologicko-penologické praxi. V průběhu přednášky zazněly analýzy řady „kriminálních kauz“, na jejichž řešení se měla možnost paní doktorka osobně podílet a předala tak našim studentům mnoho zajímavých osobních zkušeností.

 

 

V průběhu závěrečné přednášky, kterou vedla PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., byla diskutována vybraná viktimologicky relevantní témata. Odpoledne se všichni studenti rozjeli do svých domovů a my se již moc těšíme na další studijní setkání, které se uskuteční dne 27.5.2017 na půdě Evropského ústavu práva a soudního inženýrství v Hodoníně.

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání