Zrušení trvalého pobytu - další opatření před exekucí

Zrušení
trvalého pobytu nájemníkovi

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  21. ledna 2017

Autor:  JUDr. Jiří Spáčilík

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

Z

rušení trvalého pobytu nájemníkovi,
rodinnému příslušníkovi – zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

platném znění

 

Nejčastějším dotazem v souvislosti s trvalým pobytem je otázka zrušení osobě, která má v nemovitosti hlášen trvalý pobyt, ale již se tam z různých důvodů nezdržuje. Případů, kdy člověk nadělá spoustu dluhů a pak zmizí jako pára nad hrncem, je v poslední době čím dál víc.

 

Soudní exekutor, který rozhodne o provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného, přitom nejprve vyrazí na adresu jeho trvalého pobytu. Zákon mu umožňuje násilně vniknout do bytu a zabavit a posléze prodat věci, o nichž má důvod předpokládat, že jsou povinného.

 

To, že na zvonku a štítku u dveří je jiné jméno, exekutora často nezastaví a majitel či uživatel bytu se pak po návratu domů nestačí divit. Na obranu formou podání vylučovací žaloby pak může být pozdě.

 

Problematiku zrušení trvalého pobytu upravuje § 12 zákona o evidenci obyvatel. Zrušit trvalý pobyt osobě může ohlašovna na návrh oprávněné osoby, tj. osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva). K prokázání těchto skutečností je možné použít např. výpověď z nájmu bytu, novou nájemní smlouvu nových nájemníků s prohlášením, že osoba již v bytě nebydlí, svědectví sousedů atd.

 

O zrušení trvalého pobytu bude vedeno správní řízení se vším všudy, tedy i s dokazováním, proto správní orgán navrhovatele vyzve, jaké dokumenty má předložit, je oprávněn provést i místní šetření atd. Konkrétní forma však vždy záleží na daném úřadu.

 

Pokud začnou do vaší schránky chodit upomínky na jméno některého z předchozích uživatelů bytu nebo domu, rozhodně byste je neměli nechávat bez povšimnutí. Měli byste se spojit s věřiteli nebo příslušnými úřady a sdělit jim, že dlužník na uváděné adrese již nebydlí.

 

Také bude nejvyšší čas zajímat se o to, kdo všechno zůstal v bytě nebo domě hlášen, a pak těmto osobám nechat trvalý pobyt zrušit. Jste-li vlastníkem objektu či bytu, příslušná ohlašovna na obecním nebo městském úřadu vám podle zákona musí na vaši žádost sdělit jména a data narození osob, které jsou ve vašem domě či bytě přihlášeny k trvalému pobytu.

 

 

 

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání