Vědecká rada

Vědecká rada Evropského ústavu práva a soudního inženýrství je složena z významných představitelů oborů, v nichž EUPSI uskutečňuje zejména vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, společenskou a kulturní nebo další tvůrčí činnost.

 

Vědecká rada EUPSI projednává dlouhodobý záměr, rozhoduje o akreditaci příslušných vzdělávacích programů (včetně studijních oborů), zpracovává odborná vyjádření a posudky k zadané právní problematice nebo se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží generální ředitel nebo Správní rada EUPSI.

 

 

Složení Vědecké rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Prof. Dr.  Jozef Balga, PhD.

Doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.

Doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LLM

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.

Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, Ph.D.

Prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Doc. JUDr. Petr Mrkývka, PhD.

Prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c.

Prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.

Doc. JUDr. Milan Šmátrala, CSc.

Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D.

Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LLM, MBA

 

 

 

 

 

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.

                        předseda

 

Prof. JUDr. Josef Králik, CSc., MBA

                        místopředseda

 

JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrábek, LLM

                        tajemník

Legislativní rada

 

Legislativní rada Evropského ústavu práva a soudního inženýrství je spolu s Vědeckou radou jedna z nejvýznamnějších intelektuálních komunit v Evropě i ve světě.

 

Je složena z významných představitelů oborů, v nichž EUPSI uskutečňuje zejména vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, společenskou a kulturní nebo další tvůrčí činnost.

 

Legislativní rada je koncepčním, koordinačním a poradním sborem, zajišťujícím vyvážený strategický vliv na vývoj činností uskutečňovaných EUPSI, potažmo na vývoj práva a právní vědy v členských státech Evropské unie.

 

K tomuto účelu spolupracuje s vládami evropských států, mezinárodními orgány a širokým spektrem zájmových skupin (Evropský parlament, ministerstva, akademická obec, zaměstnavatelé, neziskový sektor apod.).

 

 

Složení Legislativní rady

 

 

Doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LLM

                        předseda

 

Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

                        místopředseda

 

JUDr. Oldřich Dosoudil, LLM

                        tajemník

 

JUDr. Milena Čečotková

JUDr. Antonín Draštík

JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D.

plk. JUDr. Peter Hraško

JUDr. Ing. Mgr. Radek Hrábek, LLM

gen. Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

JUDr. Zdeněk Karfík, CSc.

plk. JUDr. František Klimus, Ph.D.

Ing. Alena Kolláriková

JUDr. Pavel Krbek

Mgr. Bc. Josef Kříha

JUDr. Ivo Lajda

Ing. Roman Landgráf

JUDr. Miroslav Moltaš, LLM

gen. Ing. Svetozár Naďovič

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, Ph.D.

JUDr. Igor Sidorjak, PhD.

gen. Ing. Miroslav Štěpán

plk. Ing. Leoš Tržil

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

JUDr. Pavel Vrcha

 

 

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání