Nakladatelství a vydavatelství

Naše profesionální produkce Vám zajistí dlouhou životnost Vašeho díla a současně i bezkonkurenční cenu na trhu

 

PŘIPRAVUJEME

 

Prevence kriminality

z pohledu teorie a praxe

 

Viktor Porada

a kolektiv

POSTPENITENCIÁRNÍ PÉČE

aktuální otázky

Tato kolektivní monografie je výsledkem odborných diskusí, které se v této oblasti v posledním období stále častěji vedou. Diskutována je nejen otázka penitenciárního působení na odsouzené v rámci výkonu trestu odnětí svobody a po jeho ukončení ve smyslu následné, postpenitenciární péče, ale též související témata z různých oblastí penologické teorie a praxe.

Vratislava Černíková

Jana Firstová

a kolektiv

Křest knihy

Kriminalistika

Jejíž vedoucím autorem je JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. (na snímku druhý zleva).

 

Knihu také slavnostně pokřtila Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (na snímku třetí zleva), místopředsedkyně vlády a ministryně spravedlnosti SR.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání