Významní odborníci penologické praxe součástí řešitelských týmů vědeckovýzkumných projektů EUPSI

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  15. února 2017

Autor:  Redakce EUPSI

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

ezi významné činnosti Evropského ústavu práva a soudního inženýrství patří realizace vědeckovýzkumných projektů, do kterých jsou

M

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

zapojování odborníci na danou problematiku. Tito odborníci zastupují akademickou sféru, výzkumná pracoviště vybraných institucí a v neposlední řadě se jedná též o tolik potřebné zástupce praxe.

 

Vědeckovýzkumný projekt EUPSI „Recidiva trestné činnosti a možnosti jejího řešení“ je řešen multidisciplinárním týmem odborníků, jehož členem je též penologický specialista, který se s předmětným problémem – recidivou pachatelů trestné činnosti a možnostmi jejího řešení setkává ve své profesi dnes a denně.  Evropský ústav práva a soudního inženýrství si velice váží spolupráce pana plk. Mgr. Vlastimila Kříže, ředitele Věznice Rýnovice, který významným způsobem přispívá svými praktickými zkušenostmi k řešení tolik aktuálního bezpečnostního problému, kterým bezesporu recidiva je. Je nám velkou ctí a nesmírně si vážíme toho, že odborníci penologické praxe mají opravdový zájem nejen o studium právě otevřeného profesního vzdělávání v rámci LL.M. studia, ale též o participaci na našich vědeckovýzkumných aktivitách.

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání