Zákaz prodeje v maloobchodě a velkoobchodě o státních svátcích

 

DOMŮ

Chcete zasílat naše zprávy

Vydáno:  21. ledna 2017

Autor:  Redakce EUPSI

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Děkujeme za Váš zájem.

Z

ákaz prodeje v maloobchodě a velkoobchodě o státních svátcích se vztahuje také na prodejní a výkupní dobu zařízení určených ke sběru a

výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Právní normou upravující další otázky tohoto zákazu je zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který zakazuje prodej o těchto svátcích:

 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok

Velikonoční pondělí

8. květen - Den vítězství

28. září - Den české státnosti

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

24. prosinec - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční

TOP Zprávy

Může příslušník Policie ČR požadovat občanský nebo...

27.ledna 2017 | Právo

Policie České republiky a obecní policie dostala do rukou...

27.ledna 2017 | Právo

Kontrolovala vás Policie ČR, příslušník požadoval...

27.ledna 2017 | Právo

Několik poznámek k možnosti zlepšení právní úpravy na úseku

24.ledna 2017 | Právo

Palackého 94, Hodonín 695 01

 

E-mail:

Telefon:

 

Omezení prodejní doby dle výše uvedených dnů se nepoužije na provozování:

 

prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2

čerpacích stanic s palivy a mazivy

lékáren

prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích

prodejen ve zdravotnických zařízeních

maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav

 

Správního deliktu se dopustí každá fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem, a to tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo velkoobchodě anebo prodej nebo výkup v zastavárně, provozovnách určených k obchodování s použitým zbožím a zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů, v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle zákona. Za takový správní delikt je potom možné uložit pokutu do výše
1.000.000 Kč.

 

Dopustí-li se fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem, výše uvedeného správního deliktu opakovaně, je potom možné uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč.

 

Dozor nad dodržováním povinností stanovených uvedeným zákonem provádí Česká obchodní inspekce, přičemž na řízení se vztahují předpisy o správním řízení.

Kurzy a programy

Vzory smluv

Seznam autorů

Seznam znalců

Věda a výzkum

Student

Právní rady

Citační index

Znalecké obory

Aktuality

Aktuality

Judikatura

Vzdělávání

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vzdělávání

Vzdělávání